Wirtualnie wytyczony szlak turystyczny liczący około 200km, prowadzi przez najpiękniejsze

i najciekawsze przyrodniczo i kulturowo tereny wszystkich gmin powiatu sandomierskiego. Bieg trasy szlaku zaczyna się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” i wiedzie przez tereny gmin: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Zawichost. Z racji dużych odległości szlak jest przeznaczony głównie dla turystów zmotoryzowanych, można jednak wybrać tylko niewielkie fragmenty trasy i przemierzać go rowerem lub pieszo.

SZLAKI