PARTNERZY

„Sandomierski Szlak Jabłkowy” to przykład kompleksowego przedsięwzięcia marketingowo-promocyjnego, które łączy w sobie współpracę wielu partnerów, wzajemnie tworzących i poszukujących nowych rozwiązań, umożliwiających rozwój przedsiębiorczości na wsi i promujących Ziemię Sandomierską.

Skład grupy partnerskiej:

• Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

• Jednostki samorządu terytorialnego w powiecie sandomierskim:

• Urząd Miasta w Sandomierzu

• Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy

• Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście

• Urząd Gminy w Samborcu

• Urząd Gminy w Łoniowie

• Urząd Gminy w Klimontowie

• Urząd Gminy w Obrazowie

• Urząd Gminy w Wilczycach

• Urząd Gminy w Dwikozach

• Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

• Stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych „Wisła-San”

• Instytucje kultury:

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

• Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu

• Gminny Ośrodek Kultury w  Łoniowie

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

• Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach

• Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

• Gminne Centrum Kultury w Wilczycach

• Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

• Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów

• Fundacja Fundusz Lokalny SMK

• Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

• Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Lokalna Grupa Działania”

• Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa

• Izba Rolnicza w Sandomierzu

• Lokalna Organizacja Turystyczna w Sandomierzu

• Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Sandomierzu

• Lokalni przedsiębiorcy

• Lokalni gestorzy bazy: noclegowej, gastronomicznej