Nagroda główna  dla stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”
w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany
na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach.

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Tegoroczne Targi AGROTRAVEL  w dniach 8-10 kwietnia 2016 r. zgromadziły ponad 130 wystawców z 6 krajów Europy. Wydarzeniu towarzyszyły XXIII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, XXIII Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY oraz International Home and Garden Accessories Expo HOME & GARDEN.

Podczas Targów AGROTRAVEL zostały przeprowadzone 2 Konkursy dla wystawców:

- na najciekawsze stoisko VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w dwóch kategoriach: I kategoria – stoiska wielkopowierzchniowe o powierzchni większej niż 30m2 ; II kategoria – stoiska standardowe o powierzchni od 12m2 do 30m2 włącznie.

- na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 20.00 podczas Gali wręczenia nagród laureatom konkursów AGROTRAVEL 2016 w Grand Hotel w Kielcach.

Zaszczyt bycia wśród laureatów tegorocznej edycji Konkursu przypadł naszej organizacji, otrzymaliśmy od  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN brutto – za zajęcie I miejsca w Konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej oraz statuetkę i dyplom  ufundowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto podczas targów przygotowaliśmy aranżację stoiska wystawienniczego Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego w partnerstwie z LGD Ziemi Sandomierskiej co zaowocowało zdobyciem II miejsca w Konkursie na najciekawsze stoisko. Zwycięzca otrzymał statuetkę i dyplom ufundowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Stoisko  cieszyło się ogromnym zainteresowaniem  zwiedzających, wśród znamienitych gości byli  między innymi Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki, Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Wojciech Fedyk oraz wielu innych.

W przygotowanie pakietów, aranżację i obsługę stoiska aktywnie włączyli się członkowie SSJ, m.in. Alicja Stępień, Edyta Juda, Alicja Krawczyk, Agnieszka i Mateusz Zygmunt, Grażyna Borkowska, Barbara Paterek-Lisowska, Barbara Gębalska, Anna Przybysz z mężem, Marianna Juda, Nina Rej-Małuszyńska, Halina Wojtas, Justyna i Tomasz Wojtas, Andrzej Chorab, Jadwiga Małkiewicz, Stanisław Baska, Irena Chmiel, Jurij Sulimow, Dwór Dwikozy, GS Koprzywnica. Wspierali nas ŚODR Oddział w Sandomierzu oraz LGD Ziemi Sandomierskiej.