AKTUALNOŚCI

Szkolenia w ramach projektu „Skuteczna komunikacja marketingowa i promocja obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” realizowałoprojekt w ramach konkursu Nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Skuteczna komunikacja marketingowa i promocja obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Szkolenia w ramach projektu „Skuteczna komunikacja marketingowa i promocja obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.

 

Realizacja projektu była skoncentrowana na trzech głównych szkoleniach warsztatowych, które miały na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz wiedzy.

 

Szkolenie 1: Praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych

Szkolenie 2: Język promocji turystycznej

Szkolenie 3: Promocja wizualna

 

  • Każde szkolenie zostało zaplanowane tak, aby uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę w określonym czasie.
  • Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, które miały na celu umożliwienie im zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych scenariuszach.
  • Układ programów umożliwił uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy na temat wykorzystania mediów społecznościowych, przy jednoczesnym zachowaniu czasu na interakcje i praktyczne zastosowanie nowo zdobytych umiejętności.
  • Bloki szkoleniowe zostały zaplanowane tak, aby obejmować różne aspekty tematyki szkolenia, z wydzielonym czasem na przerwy i regenerację, co jest ważne dla utrzymania wysokiej jakości uczenia się i angażowania uczestników.
  • Podczas szkolenia były wykorzystywane platformy mediów społecznościowych Facebook i Instagram do nauki zarządzania profilami i promowania treści.

Podczas szkolenia z promocji wizualnej  wykorzystywano narzędzia do edycji zdjęć i wideo, a także programy graficzne jak Canva do tworzenia prostych form graficznych.

 

Galeria