Sacro -Turystyczny Szlak Pątniczy Koprzywnica - Sulisławice

Sacro -Turystyczny Szlak Pątniczy Koprzywnica - Sulisławice

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

ul. Rynek 39

27-660 Koprzywnica

tel. 15 847 63 22

kdk39@op.pl

www.domkultury.koprzywnica.eu

Sacro – turystyczny szlak piątniczy Koprzywnica- Sulisławie, to ośmio kilometrowa droga asfaltowa, prowadząca przede wszystkim przez tereny leśne. Łączy dwie wyjątkowe miejscowości w Sandomierskiem. Pocysterską Koprzywnicę, miasto o bogatej tradycji historycznej i religijnej oraz Sulisławie, a tam Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, od czterystu lat ośrodek kultu maryjnego. W kościele sulisławickim, w głównym ołtarzu umieszczony jest cudowny obraz – dawne wieczko bursy kapelana rycerskiego, przedstawiający cierpiącą Matkę Boską i jej umęczonego syna Jezusa Chrystusa, stojącego w tłoczni mistycznej. Od kilkuset lat ściągają do niego tłumnie pielgrzymi, żeby dziękować za łaski i prosić o opiekę. Za sprawą obrazu dokonało się wiele cudów, uzdrowień oraz niezwykłych wydarzeń. Moc symboliczna emanująca z niego uczyniła z Sulisławie czołowe Sanktuarium Maryjne w Sandomierskiem.

 Do Sulisławie odwiecznymi szlakami podążają i dzisiaj grupy pielgrzymkowe. Jednym z nich jest droga Koprzywnica- Sulisławie. Przodkowie nasi ustawili przy niej figurki i krzyże dziękczynne.

 Nawiązując do tradycji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy przygotował i zrealizował projekt pn. „Sacro - turystyczny Szlak  Pątniczy Koprzywnica- Sulisławie”, współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii działania dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007 – 2013”. Jego głównym zadaniem był plener rzeźbiarski ( 15-28 lipca 2013 r.), którego efektem jest 9. drewnianych rzeźb przedstawiających postacie świętych i postacie historyczne związane tradycją lokalną. Wszystkie figury zostały ustawione wzdłuż trasy szlaku pielgrzymkowego.