Sandomierski Szlak Jabłkowy

OFERTA

Obrazów 121, 27-641 Obrazów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem

– Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

w ramach projektu

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

na profesjonalną usługę doradczą pn.

„Audyt innowacyjności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem

– Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

w ramach projektu

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

na profesjonalną usługę doradczą pn.

„Opracowanie strategii marketingowej”

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu
Nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

„Skuteczna komunikacja marketingowa

i promocja obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obrazów, 19.06.2023r.

OFERTA

Usługa w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek, wzór przemysłowy oraz znak towarowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - do pobrania

FORMULARZ OFERTOWY - do pobrania

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu
Nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

„Nowoczesny marketing turystyczny obszarów wiejskich
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

Sandomierski Szlak Jabłkowy

zaprasza w krainę niezwykłych sadów, pysznych owoców, malowniczych krajobrazów, a także bogatej historii i ciekawych twórców. Sandomierszczyzna to jeden z najciekawszych krajoznawczo, ogrodniczych obszarów w naszym kraju. Natura obdarzyła ten kawałek Polski łaskawym klimatem - okolice Sandomierza mają specyficzny mikroklimat, który pozwala na wyprodukowanie owoców sandomierskich o tak specyficznym smaku i zapachu. >>>